Lift Call Line výtahový komunikátor

Nouzový výtahový komunikátor Lift Call Line je určen pro nouzová volání z kabiny výtahu. Lift Call Line (LCL) je určen pro jednu výtahovou kabinu a k připojení na analogovou telefonní linku (státní nebo pobočkovou). Lze naprogramovat jedinou SMS zprávou, pokud k LCL připojíte Alphatech BlueGate Brave analogovou gsm bránu s integrovanou programovací funkcí SMS.

Varianty produktu

 

Lift Call Line komunikátor (LCL) je napájen pouze z telefonní linky – je to vlastně hlasitý telefon se spoustou automatických funkcí.

LCL umožňuje zapojit až 5 komunikátorů paralelně na jednu telefonní linku.

Signalizace stavů je žlutou a zelenou LED.

LED se připojují přímo na komunikátor, bez sériových rezistorů a jsou napájeny přímo z telefonní linky.

Komunikátor dále umožňuje připojení dvou tlačítek. Jedno (BTN2) je určeno do kabiny a umožňuje vyvolat tísňové volání. Toto tlačítko je možno blokovat vstupem BLK. Vstup tlačítka BTN2 a blokování BLK je možno zapojit na spínací (NO) nebo rozpínací (NC) kontakt (galvanicky spojeno s linkou) nebo ovládat napětím 5V-24V s galvanickým oddělením (např. při zmačknutí tlačítka současná aktivace sirény 12V).

Dále je komunikátor vybaven servisním tlačítkem BTN1, ze kterého lze uskutečnit tísňové volání, ukončení tísňového volání (příjezd na místo zásahu) a technické volání (revize, kontrola…).

Komunikátor je vybaven speciálním vstupem (RJ45) pro připojení nad nebo pod kabinou a je zde vyvedeno – mikrofon, reproduktor, tlačítko BTN1 a obě signalizační LED.

 • Základní jednotka LCL výtahového komunikátoru je napájena pouze z telefonní linky
 • Celá jednotka výtahového interkomu obsahuje mikrofon i reproduktor 
 • Programování volbou DTMF z telefonu, dálkově z PC za pomoci Alphatech Technologies BlackBox a analogové linky a místně z PC připojením USB kabelu
 • Indikace stavu volání připojením LED (bez dalšího napájení a bez sériového rezistoru)
 • Tlačítka výtahového komunikátoru lze použít spínací (NO) nebo rozpínací (NC)
 • Připojení dvou tlačítek, BTN1 nemá blokování a umožňuje více funkcí, BTN2 je tlačítko pro tísňové volání z kabiny výtahu
 • Vstup blokování BLK
 • Vstupy BTN2 a BLK je možné připojit samostatný kontakt, nebo využít zapojení v obvodu s napětím 12/24V
 • Speciální funkce automatického blokování volání (odvozeno od pohybu kabiny)
 • Doba pro aktivaci každého tlačítka je samostatně nastavitelná od 0,5sec. do 39sec.
 • Je možné zapojit až 5 výtahových komunikátorů paralelně
 • Pro spojení se strojovnou je doporučen Alphatech Technologies SwitchBoard, který umožní připojit až 3 komunikátory paralelně
 • Automatická kontrola funkčnosti systému – Servisní volání (automatické volání na přednastavené číslo v časovém období 1 až 59 dnů)
 • Možnost zapnutí akustického tikání do hovoru pro rozpoznávání volání
 • Nastavitelné parametry tónové volby, délky Flash a Pause
 • Nastavitelné parametry detektoru tónů a akustické signalizace
 • Elektronická nastavení akustických parametrů (bez nutnosti otevřít jednotku)
 • Je možno programovat 6 čísel (16 číslic - obsahuje *, #, Pause, Flash) bez potvrzování nebo s potvrzováním, pokud chcete používat potvrzení
 • Paměť dvou posledních volaných čísel
 • Technické volání tří stavů -  potvrzení přítomnosti technika na výtahu, - uvíznuté tlačítko pro tísňové volání (BTN2) a porucha v akustické cestě (mikrofon */ reproduktor)
 • Kontrola funkčnosti akustické cesty, kontrola uvíznutého tlačítka v kabině
 • Možnost volat do strojovny (funkce tlačítka BTN1)
 • Možnost nastavit umlčení zvuků během servisního, technického volání a volání od počítadla pohybů kabiny
 • Možnost rozšíření základního modulu s modulem  Alphatech Technologies Talker. Talker je napájený z telefonní linky a obsahuje 3 hlášení:
  • Zahájení hovoru
  • Informace o místě instalace (adresa)
  • Ukončení hovoru
Varianty produktu

Poptávkový systém pro firemní zákazníky

Zpět na produkt

Alphatech-Lift-Call-Line-elevator-intercom
Alphatech Lift Call Line
Objednací číslo
331102
- + ks

Zpět na produkt

Nevíte si s něčím rady?
Napište nám nebo zavolejte