Centrum kódů GPL

Upozornění: Výrobky společnosti ALPHATECH spol. s r. o. částečně obsahují softwarový kód vyvinutý třetími stranami, včetně softwarového kódu podléhajícího GNU General Public License („GPL“), verze 1 / verze 2 / verze 3 nebo GNU Lesser General Public License („LGPL“). Příslušnou softwarovou podmínku můžete použít k dodržení licenčních podmínek GPL.

Za účelem dodržení podmínek GPL nabízí společnost ALPHATECH spol. s r. o. příslušný software ke stažení u produktů obsahujících příslušný kód.  ALPHATECH spol. s r. o. s případnou podporou třetích stran nabízí poštovní službu za účelem získání strojově čitelného zdrojového kódu softwaru podléhá GPL, a to na CD na vyžádání dopisem na naši adresu společnosti, který je uveden v našich kontaktech na těchto webových stránkách. Další informace jsou poskytovány s příslušnými produkty nebo softwarem. ALPHATECH spol. s r. o. zajišťuje bezplatný přístup ke kopiím příslušného strojově čitelného zdrojového kódu softwaru, který podléhá GPL a je obsažen v produktech ALPHATECH spol. s r. o. Za manipulační a přepravní náklady spojenými s doručením CD budeme účtovat související náklady pokrývající tyto výdaje povolené pouze za podmínek GPL.

Příslušné programy jsou distribuovány BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; bez předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Další podrobnosti najdete v příslušné veřejné veřejné licenci GNU.

Za účelem stažení zdrojového kódu nám prosím zašlete čitelnou kopii své původní nákupní faktury k produktu ALPHATECH spol. s r. o. Zde si můžete prohlédnout, vytisknout a stáhnout příslušné licenční podmínky GPL.

Upozorňujeme, že centrum kódů GPL je poskytováno pouze se svolením společnosti ALPHATECH spol. s r. o. a to pouze svým zákazníkům, ale společnost ALPHATECH spol. s r. o. nemusí nabízet úplnou sadu zdrojových kódů použitých ve všech produktech ani vždy poskytovat nejnovější nebo aktuální verzi těchto zdrojových kódů.

Pokud jste toho názoru, že ALPHATECH spol. s r. o. společnost by měla nabídnout další zdrojový kód podléhající GPL, kontaktujte nás prosím na info@alphatech.cz .

INFO ke stažení softwaru: Tento software obsahuje části programu s otevřeným zdrojovým kódem. Níže jsou uvedeny podmínky následujících licencí open source v původní anglické verzi:

General Public License Version 1
General Public License Version 2
Free software
Lesser General Public License Version 2.1
Licenční podmínky pro open source si můžete stáhnout v následujících odkazech ke stažení: